• Немате производи во кошничката.
TOP

МОЖЕ ДА СЕ КОМУНИЦИРА НА МНОГУ НАЧИНИ. СО БОЈА, ТЕКСТУРА, ЗВУК… ДУРИ И СО ЗБОРОВИ
НЕДЕЛЕН КУЛТУРЕН ИНФОРМАТОР
„Може да се комуницира на многу начини. Со боја, текстура, звук… дури и со зборови“ – Дејвид Карсон.

ПОНЕДЕЛНИК • 14.11.2020
11:00 – 12:00 / [ОНЛАЈН] ИЗЛОЖБА / МиниАРТура / 34 уметници / ДЛУМ
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје

ВТОРНИК • 15.12.2020
10:00- 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Нови пејзажи – архив на реалноста / Роберт Јанкулоски / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје
20:00 – хх:хх / [ОНЛАЈН] ЛИТЕРАТУРА / ПРОМОЦИЈА / Шах со Бах / Владимир Мартиновски
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје

СРЕДА • 16.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Нови пејзажи – архив на реалноста / Роберт Јанкулоски / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје

ЧЕТВРТОК • 17.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Нови пејзажи – архив на реалноста / Роберт Јанкулоски / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје
20:00 – хх:хх / КОНЦЕРТ / Созерцание / Арво Перт / Филхармонија

ПЕТОК • 18.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје

САБОТА • 19.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Нови пејзажи – архив на реалноста / Роберт Јанкулоски / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје

НЕДЕЛА • 20.12.2020
10:00 – 13:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Нови пејзажи – архив на реалноста / Роберт Јанкулоски / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје


КОНКУРСИ

РОК 10.01.2021 / Меѓународен поетски конкурс „Антево слово 20/21“
РОК 15.03.2021 / Филмај 2021


ФЕСТИВАЛИ

/

 

____
ПРИГОТВИЈА


Главен и одговорен уредник на пишувачки оддел: Бинаса Дрндар
Уредник на рубрика: Ана Рунчева
Илустрација на насловна: Анастасија Милевска [тема: Припадност]

 

 

 

Скала Магазин е прва студентска платформа за дизајн и современа уметност, отворена за промоција на домашните млади креативци, поврзување на студентите и независните артисти со организациите и компаниите, како и следење и поддржување на културните настани и сцена.

ПОВЕЌЕ ОД АВТОРОТ