• Немате производи во кошничката.
TOP

МОЖЕ ДА СЕ КОМУНИЦИРА НА МНОГУ НАЧИНИ. СО БОЈА, ТЕКСТУРА, ЗВУК… ДУРИ И СО ЗБОРОВИ




НЕДЕЛЕН КУЛТУРЕН ИНФОРМАТОР
„Може да се комуницира на многу начини. Со боја, текстура, звук… дури и со зборови“ – Дејвид Карсон.

ПОНЕДЕЛНИК • 21.12.2020
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје

ВТОРНИК • 22.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Нови пејзажи – архив на реалноста / Роберт Јанкулоски / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Детал / Дарко Попов / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 2 / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 00:00 / ИЗЛОЖБА / Небо / Јана Јакимовска / МКЦ / Скопје
14:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Дита Старова Ќерими / ЈУ Културно Информативен Центар / Изложбениот салон – Империјал 1 / Скопје
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1

СРЕДА • 23.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
13:00 – хх:хх / [ОНЛАЈН] КО-ПРОДУКЦИЈА / ФИЛМ / Локални перспективи за млади филмаџии / European Film Challenge
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1

ЧЕТВРТОК • 24.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1
xx:хх – хх:хх / ЛИТЕРАТУРА / Мал новогодишен саем на книги / Градски парк

ПЕТОК • 25.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1
xx:хх – хх:хх / ЛИТЕРАТУРА / Мал новогодишен саем на книги / Градски парк

САБОТА • 26.12.2020
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1
xx:хх – хх:хх / ЛИТЕРАТУРА / Мал новогодишен саем на книги / Градски парк

НЕДЕЛА • 27.12.2020
10:00 – 13:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1
xx:хх – хх:хх / ЛИТЕРАТУРА / Мал новогодишен саем на книги / Градски парк


КОНКУРСИ

РОК 10.01.2021 / Меѓународен поетски конкурс „Антево слово 20/21“
РОК 15.03.2021 / Филмај 2021


ФЕСТИВАЛИ

/

 

____
ПРИГОТВИЈА


Главен и одговорен уредник на пишувачки оддел: Бинаса Дрндар
Уредник на рубрика: Ана Рунчева

 

 

 

Скала Магазин е прва студентска платформа за дизајн и современа уметност, отворена за промоција на домашните млади креативци, поврзување на студентите и независните артисти со организациите и компаниите, како и следење и поддржување на културните настани и сцена.

ПОВЕЌЕ ОД АВТОРОТ