• Немате производи во кошничката.
TOP

МОЖЕ ДА СЕ КОМУНИЦИРА НА МНОГУ НАЧИНИ. СО БОЈА, ТЕКСТУРА, ЗВУК… ДУРИ И СО ЗБОРОВИ
НЕДЕЛЕН КУЛТУРЕН ИНФОРМАТОР
„Може да се комуницира на многу начини. Со боја, текстура, звук… дури и со зборови“ – Дејвид Карсон.

ПОНЕДЕЛНИК • 28.12.2020
10:00 – 17:00 / ИЗЛОЖБА / „Изложба III“ / Дела од Пикасо, Рембрант и Вазарели / 75 години Остен / Галерија ОСТЕН / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
19:00 – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ

ВТОРНИК • 29.12.2020
10:00 – 17:00 / ИЗЛОЖБА / „Изложба III“ / Дела од Пикасо, Рембрант и Вазарели / 75 години Остен / Галерија ОСТЕН / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / 30 години уметност / Решат Амети / Даут пашин амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
19:00 – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1

СРЕДА • 30.12.2020
10:00 – 17:00 / ИЗЛОЖБА / „Изложба III“ / Дела од Пикасо, Рембрант и Вазарели / 75 години Остен / Галерија ОСТЕН / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
13:00 – хх:хх / [ОНЛАЈН] КО-ПРОДУКЦИЈА / ФИЛМ / Локални перспективи за млади филмаџии / European Film Challenge
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1

ЧЕТВРТОК • 31.12.2020
10:00 – 17:00 / ИЗЛОЖБА / „Изложба III“ / Дела од Пикасо, Рембрант и Вазарели / 75 години Остен / Галерија ОСТЕН / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ
20:00 – 02:00 / МУЗИКА / [ОНЛАЈН] КОЛЕКТИВНО ИСПРАЌАЊЕ НА 2020 / ЧАО 2020 / 16 артисти
хх:хх – хх:хх / ИЗЛОЖБА / Мал формат / 33 уметници / КИЦ – салон Имеријал 1

ПЕТОК • 01.01.2021
10:00 – 17:00 / ИЗЛОЖБА / „Изложба III“ / Дела од Пикасо, Рембрант и Вазарели / 75 години Остен / Галерија ОСТЕН / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ

САБОТА • 02.01.2021
10:00 – 17:00 / ИЗЛОЖБА / „Изложба III“ / Дела од Пикасо, Рембрант и Вазарели / 75 години Остен / Галерија ОСТЕН / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
16:00 – 20:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ

НЕДЕЛА • 03.01.2021
10:00 – 17:00 / ИЗЛОЖБА / „Изложба III“ / Дела од Пикасо, Рембрант и Вазарели / 75 години Остен / Галерија ОСТЕН / Скопје
10:00 – 13:00 / ИЗЛОЖБА / Сета љубов / 11 уметници / Музејот на современата уметност / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Везење во камен / Моника Мотеска / Чифте амам / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Сеништа / Викторија Попоска / Мала станица / Скопје
10:00 – 18:00 / ИЗЛОЖБА / Капсид i²0 / Дарко Комненовиќ / Мала станица / Скопје
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Трансфигурации / Ана Трајковска / Галерија 2 / МКЦ
19:00 – 21:00 / ИЗЛОЖБА / Подароци / Марко Илиевски / Галерија МКЦ


КОНКУРСИ

РОК 10.01.2021 / Меѓународен поетски конкурс „Антево слово 20/21“
РОК 15.03.2021 / Филмај 2021


ФЕСТИВАЛИ

/

 

____
ПРИГОТВИЈА


Главен и одговорен уредник на пишувачки оддел: Бинаса Дрндар
Уредник на рубрика: Ана Рунчева
Илустрација на насловна: Анастасија Милевска [Тема: Припадност]

 

 

 

Скала Магазин е прва студентска платформа за дизајн и современа уметност, отворена за промоција на домашните млади креативци, поврзување на студентите и независните артисти со организациите и компаниите, како и следење и поддржување на културните настани и сцена.

ПОВЕЌЕ ОД АВТОРОТ