• Немате производи во кошничката.

ЧИТАНКА // 002 // Автор

Серија од аудио-визуелно претставување на текстови, колумни и есеи, објавени дигитално и во првото печатено издание на „Скала магазин“.


— —

Автор е првиот текст од серија на текстови од областа на интелектуалната сопственост. 

Интелектуалната сопственост се однесува на креациите на човечкиот ум. Вообичаено, во рамките на интелектуалната сопственост разликуваме две групи на права и тоа авторски права што ги уредуваат правата на авторите над своите авторски дела и сродни права и права од индустриска сопственост, што се права од интелектуални творби од областа на индустријата и трговијата (патент, инду- стриски дизајн, трговска марка, ознака на потеклото и географска ознака). [...]


 

ЧИТАНКА // 002  
РЕЖИЈА: Дејан Џолев

ЧИТА: Ана Голејшка Џикова
ТЕКСТ: Автор 
АВТОР: Кристина Крагујевска / Скала магазин бр. 1

 

Скала Магазин е прва студентска платформа за дизајн и современа уметност, отворена за промоција на домашните млади креативци, поврзување на студентите и независните артисти со организациите и компаниите, како и следење и поддржување на културните настани и сцена.

ПОВЕЌЕ ОД АВТОРОТ